Ziropsys

Geautomatiseerd oproepsysteem in geval van calamiteiten. Personeel wordt opgeroepen middels SMS of geautomatiseerd telefoongesprek. Toegezegde opkomst (via SMS of bevestiging via menu bij geautomatiseerd telefoongesprek)wordt via de webportal geadministreerd.

Ziropsys is een systeem voor het automatisch oproepen van ziekenhuispersoneel. Via een webportal wordt in geval van een calamiteit een selectie gemaakt van het op te roepen personeel, waarbij men kan kiezen voor het oproepen per rol, team of afdeling.

Personeel wordt benaderd middels een SMS waarop men kan antwoorden met het SMSen van een code die aangeeft of men opkomt dan wel verhinderd is. De antwoordcode wordt automatisch verwerkt in het systeem als al dan niet toegezegde opkomst.

Als er binnen een opgegeven tijd niet wordt gereageerd op het SMSje wordt er een geautomatiseerd telefoongesprek opgezet, niet alleen naar de GSM, maar bij geen reactie ook naar het thuisnummer. Er wordt een standaard tekst afgespeeld waarop men met een toetsingave kan reageren. Bevestiging dat men inderdaad de gezochte persoon is en daarna bevestiging van de opkomst, dan wel afmelding t.g.v. verhindering.

Via de webportal kan men real-time zien in hoeverre de gevraagde opkomst ook is toegezegd, uiteraard weer uitgesplitst per rol, team of afdeling.

Als men ziet dat de toegezegde opkomst achterblijft bij de verwachting kan er extra personeel worden opgeroepen. Ook bij een opschaling kan men extra personeel oproepen.

Tenslotte wordt het opgeroepen personeel bij binnenkomst in het ziekenhuis geadministreerd, zodat men ook de werkelijk beschikbare capaciteit op ieder moment via de webportal in beeld heeft. De hele voortgang van het proces wordt vastgelegd, zodat de calamiteit of oefening achteraf tot in detail kan worden geƫvalueerd.