Forensys

Administratief systeem voor de Forensische geneeskunde, zowel voor de verwerking van de medisch inhoudelijke - (arrestantenzorg, Lijkschouw, forensische verrichtingen, euthanasie, etc) als de algemene administratie (ritten, declaraties, facturatie).

Forensys is een systeem dat de forensische dienstverlening ondersteunt. Het gaat dan zowel om het administreren van het medische dossier als de algemene ritten administratie met de bijbehorende facturering en declaraties.

Forensys kent vier hoofdonderdelen:

  • Rittenadministratie
  • Perso(o)n(en)
  • Medische verrichting: arrestantenzorg, lijkschouw, euthanasie, forensische verrichtingen
  • Afsluiting: formulieren afdrukken en E-mailen, statistieken, etc.

Binnen de pagina rittenadministratie worden de algemene administratieve gegevens ingegeven: wie is de aanvrager/opdrachtgever, vanaf welke locatie is de dokter vertrokken en waar is hij naar toe gereden, waar moet de factuur naar toe, wat is het aantal gereden km-ers en hoe lang is de dokter totaal bezig geweest, wat was de reistijd. Het systeem houdt bij welke trajecten vaak worden gereden en kan dan reistijden en km-ers automatisch invoeren. De 8 meest bezochte locaties worden automatisch bovenaan in het drop-down menu getoond, zodat de dokter zo min mogelijk hoeft te klikken en te bladeren.

Aan een rit kunnen verschillende verrichtingen worden gehangen, die op hun beurt weer zijn gekoppeld aan een persoon. Op ieder moment is het medisch dossier van een client opvraagbaar.

Er zijn verschillende schermen voor de verschillende verrichtingen. T.b.v. de arrestantenzorg is er een uitgebreide functie voor medicatie beschikbaar. Oude medicatie kan met een druk op de knop weer worden teruggehaald en aangepast aan de huidige situatie. Recepten en toedieningslijsten worden door systeem gegenereerd en afgedrukt.

In het scherm afsluiten kunnen verschillende formulieren worden afgedrukt en gemaild naar de betreffende instanties.