De DoktersdienstDe doktersdienst van Sí Internetdiensten

On-line dienstrooster voor piket diensten, gekoppeld aan een telefooncentrale. Via één vast telefoonnummer wordt de beller (SEH arts of huisarts) doorverbonden met de op dat moment dienstdoende dokter.

Via de webportal wordt het dienstrooster bijgehouden.

Aan het begin van iedere planperiode vraagt de planner (de secretaris) aan de deelnemers om voorkeuren in het systeem kenbaar te maken. Wanneer wil een deelnemer een dienst graag en wanneer komt het absoluut niet uit. Vervolgens maakt de secretaris het dienstrooster via de webportal van de Doktersdienst.

Diensten kunnen tot op het laatste moment simpel worden geruild, via een eenvoudige procedure binnen de Doktersdienst, waarbij uiteraard degene die een dienst overneemt (of een secretaris) akkoord geeft op de overname. Zo kun je toch nog die plotseling vrijgekomen concertkaartjes oppakken, zonder dat er hoeft te worden rondgebeld met alle betrokkenen.

Met een druk op de knop produceert het systeem een urentelling, zodat voor iedereen direct duidelijk is hoe de diensten zijn verdeeld. Ook de dienst van kerstmis vijf jaar geleden is met een druk op de knop weer zichtbaar te maken.

De dienstdoende dokter wordt bereikt via een vast telefoonnummer per waarneemgroep. Dit telefoonnummer komt uit op onze centrale die vervolgens doorrouteerd naar de dienstdoende. Per dokter kunnen maximaal 5 telefoonnummers worden ingegevens. Wordt op geen van die nummers opgenomen, dan gaat het systeem op zoek naar de achterwacht (als die is opgegeven) en als dat ook niets oplevert wordt doorgeschakeld naar de zgnd. Achtervang: degene die in laatste instantie, als niemand reageert, de telefoon opneemt.
Per waarneemgroep, maar ook per deelnemer, kan er een aparte meldtekst worden ingegeven.

Waarneemgroepen kunnen ook naar elkaar doorverwijzen als er geen dokter is ingeroosterd. Op die manier kan een waarneemgroep bijvoorbeeld ’s nachts over een groter gebied de honneurs waarnemen dan overdag, zonder dat de beller andere nummers hoeft te kennen.