De Praktijkplanner

Planningssysteem voor specialistenpraktijk. Voor het inroosteren van Spreekuren, afdelingstaken (supervisie , spoedsein, etc) en vakanties.

De Praktijkplanner:

Is een planningssysteem voor de dokters-/specialisten praktijk of GGD. Veel ziekenhuizen zijn ontstaan uit fusies en kennen daarom verschillende locaties.

De activiteiten van de dokters moeten optimaal worden gepland om goed aan te sluiten bij de zorgvraag op iedere locatie.

De praktijkplanner bestaat uit verschillende - met elkaar geïntegreerde – roosters:

  • Rooster voor Spreekuren
  • Rooster voor Taken
  • Rooster voor vakanties/nascholing.
  • Rooster voor wekelijkse vergaderingen (optie)
  • Rooster voor co-assistenten (optie)

Deze roosters kunnen op allerlei manieren, in verschillende combinaties, worden getoond; gesorteerd op dokter, locatie of taak.

In het rooster voor Spreekuren worden de spreekuren per locatie ingepland. Voor iedere dokter kunnen één of meerdere superspecialisaties en/of expertisegebieden worden ingegeven. Denk voor een longarts aan Oncologie, transplantatiearts of Interstitiële Longziektes, voor een oogarts aan refractiechirurgie. In het systeem kan per spreekuur worden aangegeven of het een algemeen, gemengd of superspecialistisch spreekuur betreft.

Het spreekuren rooster wordt per dokter voor een week over een willekeurige periode gekopieerd met een frequentie van een heel aantal weken.

Binnen een (specialisten) praktijk moeten verschillende taken worden toegewezen. Denk aan de supervisie van een verpleegafdeling en de daaraan vaak gekoppelde wekelijkse grote visite, het beheren van het spoedsein, OK, etc.

Vooraf kan worden opgegeven of een betreffende taak in het algemeen per week, per dag of dagdeel wordt ingeroosterd. Supervisie is vaak een taak per week en wordt dus ingeroosterd door een eenmalige klik in die week. Op dat moment wordt de gehele week toegewezen. Daarop kan dan uiteraard nog per dagdeel een mutatie worden ingegeven. Je hoeft dus niet voor het plannen van een weektaak alle dagdelen in die week in te plannen. Kortom, dit maakt het gemakkelijk.

Bij het toewijzen van een taak checked het systeem of de gevraagde expertise voor een betreffende taak overeenkomt met de superspecialisatie/het expertisegebied van de dokter. Voor de supervisie van een verpleegafdeling oncologie zal men een longarts met de superspecialisatie oncologie willen inroosteren.

Taken kunnen worden gekoppeld. De supervisor van een verpleegafdeling is meestal ook degene die de wekelijkse Grote Visiste loopt. Als een van de gekoppelde taken is toegewezen zal het systeem automatisch de suggestie doen om ook de gekoppelde ta(a)k(en) door de zelfde dokter te laten doen. Maar daar kan natuurlijk van worden afgeweken.

Voor een taak kan een achterwacht worden meegegeven. Het is wel zo handig dat als bijv. de supervisor van een verpleegafdeling niet in huis is, deze verantwoordelijkheid automatisch overgaat op de achterwacht voor deze taak, zonder dat er organisatorisch rumoer ontstaat.

Voor iedere taak kan een vast telefoonnummer worden gebeld. Als men op zoek is naar de supervisor voor verpleegafdeling 3G, dan is die te bereiken via een vast telefoonnummer op de centrale van het ziekenhuis. Deze doorroutering wordt gemaakt op een van onze centrales; er hoeft geen aanpassing te worden gemaakt in de centrale van het ziekenhuis.

Taken zijn vaak “erbij”; bijv. spoedsein wordt beheerd naast een middag administratie. Voor iedere taak kan een percentage belasting worden meegegeven. In de urentelling worden de taakuren gewogen met opgegeven de belasting die een taak met zich meebrengt.

In het Vakantie/Nascholingsrooster kunnen ook aanvragen/voorstellen worden ingegeven. Het systeem laat zien welke Spreekuren en toegewezen taken zouden komen te vervallen, mocht de vakantie of nascholing definitief wordt toegewezen. Op het moment dat een vakantie of nascholing definitief wordt, veegt het systeem automatisch de reeds ingeplande spreekuren en taken voor de betreffende deelnemer en periode uit het rooster. Het systeem toont welke taken opnieuw dienen te worden ingepland.

M.b.v. de functie bezetting signaleert het systeem eventuele onder-schrijding van een gedefinieerde minimale capaciteit (bijv. minimaal altijd twee specialisten in huis op lokatie A, altijd minstens 2 spreekuren per week oncologie voor longartsen op een bepaalde locatie, etc) met een door de gebruiker instelbare tijdshorizon.

Hierbij wordt ook een waarschuwing gegeven als bijv. een voorgestelde vakantie/nascholing tot ondercapaciteit zou leiden.